Begreppet ”säkerhet & trygghet”

Säkerhet

Den faktiska risken. Påverkas ej av individens upplevelse.

Fysisk säkerhet, såsom stängsel och väktare.

Trygghet

“Den upplevda säkerheten”. Individens upplevelse av säkerheten eller risken. Tro på sin egen och andras förmåga att hantera risken.

Överdriven säkerhet kan få motsatt verkan för tryggheten. Larm bidrar marginellt till den ökade säkerheten men bidrar ofta mycket till den upplevda tryggheten. Uniformerad personal bidrar starkt till den brottsförebyggande säkerheten, men kan av vissa tex antisociala individer upplevas otryggt.